Vertraging Leeghwaterbrug blijft staan op 6 maanden

De vertraging in de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug blijft vooralsnog 6 maanden, dat is de boodschap die gedeputeerde Post gisteren tijdens de uitloopvergadering van de commissie Mobiliteit en Financiƫn af gaf.

© Provincie Noord-Holland

Veel overlast door werk aan Leeghwaterbrug
Op verzoek van de VVD werden gisteravond de twee brieven besproken die wij vlak voor en vlak na het reces ontvangen hebben. De reden dat ik dit heb laten agenderen is dat de werkzaamheden voor erg veel overlast zorgt in de regio en omdat wij ook duidelijkheid willen hebben over wat voor consequenties dit heeft voor de werkzaamheden aan de N243.

Start werkzaamheden najaar 2019
Deze werkzaamheden staan nu in de planning om in het najaar van 2019 te starten. De VVD is van mening dat deze werkzaamheden niet eerder mogen starten dan dat de Leeghwaterbrug is opengesteld.

De gedeputeerde is het met ons eens dat de werkzaamheden aan de N243 niet gelijk mogen lopen met de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug.

Aanbesteding N243 on hold
De VVD is dan ook tevreden met de toezegging van de gedeputeerde dat de aanbesteding voor de N243 niet eerder zal gaan lopen dan dat er een zicht is op een concrete openstellingsdatum van de Leeghwaterbrug.

Verder heeft de gedeputeerde aangeven dat de vertragingen voor verkeer door de werkzaamheden aan de N242 groter zijn dan verwacht.

Regen geen calamiteit
Daar ben ik blij mee, want voor het zomerreces werd er nog aangegeven dat de vertragingen alleen bij calamiteiten extreem lang is. Ik heb gisteren aangegeven dat de VVD regen geen calamiteit vindt. De gedeputeerde is het daarmee eens. Er wordt momenteel onderzocht of er mogelijkheden zijn om het leed voor het verkeer op de Leeghwaterbrug te verzachten.

Helaas wordt daarmee de vertraging van 6 maanden niet ongedaan gemaakt en is het hopen dat de bouwstop over 14 dagen weer opgeheven wordt. Op 15 oktober staat een installatie gereserveerd waarvan er maar 3 in Nederland beschikbaar zijn.

Als de bouwstop dan niet is opgeheven, dan wordt de vertraging nog langer. De provincie is momenteel, samen met de opdrachtnemer, met man en macht bezig om de gevraagde documenten op orde te krijgen.

Uiteraard blijven we dit op de voet volgen.

Hanneke Kaamer van Hoegee