Welkom bij de VVD in Noord-Holland

De VVD in Noord-Holland
De VVD is de grootste partij in Noord-Holland. Bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2017 stemde 23,5% van de kiesgerechtigden op onze partij. Maar om Noord-Holland de blauwste provincie van Nederland te laten blijven is meer nodig. Dat vraagt om een sterke VVD bij de komende Gemeenteraadsverkiezingen, zichtbaar sterke fracties en bestuurders in gemeenten, waterschappen en in de provincie. Maar ook om meer actieve liberalen in allerlei maatschappelijke netwerken.
Samen met alle vrijwilligers geeft dat de VVD een herkenbaar gezicht in Noord-Holland.
Om Noord-Holland liberaler te maken is  samenwerking daarbij cruciaal.
Tussen alle lokale netwerken. Tussen alle gekozen vertegenwoordigers. Tussen alle bestuurders. Tussen iedereen die zich actief voor de VVD inzet. Kortom, voor nauwe verbindingen tussen iedereen die samen de VVD in Noord-Holland vormt.

Netwerkpartij
In 2015 heeft de partij besloten tot een ingrijpende wijziging van de partijorganisatie met als doel ons om te vormen tot een netwerkpartij. Het samenvoegen van de drie Noord-Hollandse Kamercentrales tot de Regio Noord-Holland was daarvan onderdeel. Maar het veranderen van de structuur maakt ons nog niet tot de open en aantrekkelijke netwerkpartij die we willen worden. Als we alle liberalen die wel VVD stemmen willen bereiken en bij ons liberale netwerk willen betrekken, om diepgang te krijgen op inhoud, actief te worden en invloed uit te oefenen, dan is daarvoor meer nodig dan een structuur aanpassing.

Wat kunnen wij voor Noord-Holland betekenen
Ongeacht waar we actief zijn binnen onze partij staan we voor de uitdaging invulling te geven aan een andere cultuur. Door bewust na te denken hoe we onze cultuur meer open en divers kunnen maken, aantrekkelijk voor nieuwe groepen. Door met regelmaat over onze eigen schaduw heen te stappen, door het verleden het verleden te laten en door te focussen op wat ons bindt en drijft, twee stappen vooruit te durven zetten. Door ons te realiseren dat behaalde resultaten in het verleden geen garantie zijn voor succes in de toekomst maar dat dit vraagt, of we nu actief in raden, staten, waterschappen of besturen zijn, dat we ons steeds afvragen wat wij voor de Noord-Hollanders kunnen betekenen.