VVD wil huizen duurzaam én veilig verwarmen

De VVD Noord-Holland steunt een stimuleringspakket van de provincie aan gemeenten om meer werk te gaan maken van warmtenetten in woonwijken. Wel wil de liberale fractie dat de provincie meer werk maakt van haar rol om de veiligheid bij de winning van warmte uit duurzame bronnen serieus te nemen. Dat bleek vandaag in een vergadering van de Staten van Noord-Holland.

Veiligheid boven alles

“Veiligheid moet in de grondhouding van de provincie zitten als het gaat om haar rol bij de winning en levering van warmte uit duurzame bronnen. Alleen zo dragen we als overheid bij aan de noodzakelijke goede veiligheidscultuur in de hierbij betrokken sectoren. Het is goed te horen dat Gedeputeerde Staten het belang van veilige warmte winning met ons deelt en daar conform onze wens blijvend aandacht voor zal hebben”, aldus woordvoerder economie, energie en cultuur Marco Wiesehahn.

Warmte uit geothermie
Eerder al stelde de VVD fractie vragen over de veilige winning van warmte uit geothermiebronnen. Procedureel hebben overheden de veiligheid bij dit proces goed geborgd. Maar het vraagt volgens de VVD structureel aandacht van alle partijen om elkaar op veiligheid bij processen te blijven bevragen. Ook als er niet direct een wettelijke bevoegdheid aan ten grondslag ligt.


Marco Wiesehahn