Provinciale Staten unaniem in afkeer tegen grafietemissie Harsco


Alle statenfracties in de Provinciale Staten, dus ook de VVD-fractie, zijn unaniem in hun afkeer van de ‘grafietregens’ afkomstig uit het industriegebied nabij Wijk aan Zee. Gedeputeerde Tekin heeft verklaard met de partijen in gesprek te zijn en heeft toegezegd de Provinciale Staten te informeren over de vorderingen.

Michèl Tromp (VVD): ‘De VVD wil benadrukken dat fijnstofemissies, zoals deze grafietuitstoot, ongewenst zijn. Gedeputeerde Tekin heeft duidelijk aangegeven in gesprek te zijn met de bedrijven Tata Steel en Harsco en de "dwangsomstapeling" te gebruiken om hen te bewegen deze emissies terug te dringen. Gelet op zijn woorden, wil de VVD-fractie hem de ruimte geven om stappen te ondernemen tegen de emissies.”