'Ook in Noord-Holland geen plek voor klimaatdrammers'


De VVD wil geen dirigistisch provinciaal programma om de CO2 uitstoot in Noord-Holland te beteugelen. In plaats daarvan bepleitten de liberalen nauwe samenwerking met het Noord-Hollandse burgerplatforms, bedrijfsleven, NGO’s en andere maatschappelijke organisaties, om de afgesproken CO2 reductiedoelen te halen. 

 “We moeten dit samen met de cruciale spelers in het veld gaan doen. In navolging van de vertegenwoordiger van de randstedelijke rekenkamer in de commissie zeg ik dat de tijd van centraal geleide planeconomieën echt voorbij is. En zeker bij de energietransitie gaat dat op. De Provinciale Staten moeten in dit traject niet dingen alléén gaan bepalen. Ook voor provinciale klimaatdrammers is dan ook geen ruimte. Samenwerken is het devies”, aldus VVD woordvoerder energie, Marco Wiesehahn.

 

Maandag 4 februari debatteerde de provinciale staten van Noord-Holland met het provinciale bestuur over een rapportage van de regionale rekenkamers waarin de staat van de energietransitie in 12 provinciën wordt beschreven. Noord-Holland heeft als tussendoel dat in 2020 14% van het totaal aanbod energie hernieuwbaar moet zijn. Op basis van de laatst voorhanden zijnde cijfers, die uit 2016, blijkt dat de provincie Noord-Holland toen op 6% uitkwam. Twee jaar en veel investeringen in duurzame energie verder moet dat percentage nu aanzienlijk hoger liggen.