Presentatie coalitieakkoord provincie Noord-Holland

7 juni 2019 - De onderhandelaars van GroenLinks, VVD, D66 en PvdA in Noord-Holland presenteren woensdagmiddag 12 juni om 12:30 uur hun coalitieakkoord.

De 4 partijen begonnen de onderhandelingen op 23 april. Onder leiding van formateur Laura Bromet, Tweede Kamerlid voor GroenLinks, spraken onderhandelaars Zita Pels (GroenLinks), Cees Loggen (VVD), Ilse Zaal (D66) en Adnan Tekin (PvdA) de afgelopen weken over de thema’s waar de provincie de komende vier jaar mee aan de slag gaat. Het gaat om klimaat, duurzame verstedelijking en bereikbaarheid, leefbaarheid en economie, vitaal landelijk gebied en de samenwerking met Provinciale Staten.

In de aanloop naar het coalitieakkoord hebben de partijen gesproken met alle politieke partijen in Provinciale Staten van Noord-Holland en verschillende instellingen en maatschappelijke partners. Via e-mail, een ideeënbus, sociale media en meer gaven betrokken bewoners en organisaties eveneens een reactie. Ook die ideeën hebben waar mogelijk een plek gevonden in het akkoord.

Iedereen kan de presentatie van het coalitieakkoord live volgen op het livekanaal van Provinciale Staten.