VVD wil opheldering over het ontwerp bestemmingsplan van het recreatieoord Enkhuizerzand en gevolgen voor het Zuiderzeemuseum

De VVD maakt zich zorgen over het ontwerp bestemmingsplan recreatieoord Enkhuizerzand, en de bijbehorende gevolgen voor de toekomst van het Zuiderzeemuseum. Sinds de oprichting van het Zuiderzeemuseum in 1948 heeft de overheid zowel kwalitatief als kwantitatief geïnvesteerd om de rijke cultuur van het Zuiderzeegebied zichtbaar te houden. Onlangs is het ontwerp bestemmingsplan van het naastgelegen Enkhuizerzand gepresenteerd. Inmiddels heeft de VVD schriftelijke vragen gesteld aan de Gedeputeerde Staten.

Het toenmalige doel om het Zuiderzeemuseum te bouwen was om verdwijnende visserij en de rijke cultuur van het Zuiderzeegebied zichtbaar te houden. Voor de bouw van het openluchtgedeelte, gevestigd aan het open water, is bewust gekozen om een beleving te creëren van hoe personen toen der tijd leefden. De plannen die naar voren komen in het  herinrichtingsplan van het recreatieoord Enkhuizerzand daarentegen – zichtbaar naast het Zuiderzeemuseum – kunnen tot gevolg hebben dat de beleving door bezoekers van het Zuiderzeemuseum als negatief wordt ervaren.

VVD Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee heeft in samenspraak met GroenLinks Statenlid Robert Zaal aan Gedeputeerde Staten schriftelijke vragen gesteld over de nadelige gevolgen van het ‘’ontwerp bestemmingsplan’’.