Vragen VVD over doseerlichten aan de Leeghwaterbrug te Alkmaar

Recentelijk zijn er door de provincie Noord-Holland diverse maatregelen genomen om de doorstroming en de veiligheid van het verkeer op de N242 rondom de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug in Alkmaar te verbeteren. Sinds enkele weken werkt het doseerlicht echter niet meer. De VVD vraagt aan Gedeputeerde Staten opheldering over het feit dat de doseerlichten niet langer werken.

VVD Statenleden Bas de Wit en Hanneke Kaamer van Hoegee hebben de volgende schriftelijke vragen ingediend:

Vraag 1: Sinds enkele weken werkt het doseerlicht niet meer. Kunt u aangeven wat de reden is waarom het doseerlicht, ondanks goede resultaten, niet meer werkt? Mocht de reden een defect zijn, wanneer wordt dit dan verholpen?

Vraag 2: Bij het doseerlicht staat ook een flitskast. Kunt u aangeven hoeveel automobilisten geflitst zijn voor het door rood rijden? Wanneer nee, waarom niet?