VVD presenteert coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’

13 juni - Na diverse maanden onderhandelen is woensdagmiddag 12 juni het coalitieakkoord ‘Duurzaam doorpakken’ gepresenteerd door de coalitiepartners GroenLinks, VVD, D66 en PvdA. De VVD is trots dat er voor de komende vier jaar belangrijke beslissingen zijn genomen op het gebied van o.a. mobiliteit, woningbouw aan rand van dorpen en kernen in het buitengebied, en regelgeving omtrent windturbines; buiten de Metropoolregio Amsterdam (MRA) ‘’nee tenzij’’, waarbij het huidige “Wind op Land”-kader leidend blijft.

VVD onderhandelaars Cees Loggen en Erik van der Maas hebben de afgelopen tijd onder leiding van formateur Laura Bromet hard gewerkt om de inhoudelijke verschillen tussen de vier coalitiepartners te overbruggen. ‘’Toen wij een maand of twee geleden aan deze exercitie begonnen ging dat in eerste instantie niet van harte. Dit had ook te maken met het feit dat wij gedurende de campagne nog al eens tegenover elkaar kwamen te staan tijdens de debatten. Ik ben de formateur dankbaar dat ze ons bij elkaar heeft weten te brengen op voornamelijk de gebieden woningbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en mobiliteit’’, aldus Cees Loggen.

Zo blijft de A8/A9 een prioriteit, komt er een ondertunneling bij Broek en Waterland, wordt de Duinpolderweg onverkort aan de Noord-Hollandse kant uitgevoerd zodat Haarlemmermeer goed ontsloten wordt
, en is er geen sprake van provinciale lastenverzwaring voor de inwoners van Noord-Holland; de opcenten worden niet verhoogd en blijven de laagste van Nederland. Daarnaast staat de VVD positief tegenover het onderzoek betreffende het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Zaanstad en Purmerend, alsmede het doortrekken naar Schiphol en Haarlemmermeer.


Maandagavond 17 juni 2019 bespreken Provinciale Staten het coalitieakkoord en
wordt het nieuwe College van Gedeputeerde Staten geïnstalleerd door de Commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Met trots draagt de VVD twee gedeputeerden voor: Cees Loggen met de portefeuille ‘ruimtelijke ontwikkeling, wonen en water’ en Esther Rommel ‘natuur, landschap en bodemdaling’.