Woordvoerderschappen Statencommissies verdeeld

De Statenleden van VVD Noord-Holland hebben de woordvoerderschappen onderling verdeeld. In de Provinciale Statenvergadering van vandaag zijn de Statencommissies voor de Statenperiode 2019 -2023 officieel vastgesteld. Met de vier commissies blijft het aantal commissies gelijk aan het aantal commissies van de vorige periode. Daarentegen zijn wel de onderwerpen veranderd. Zo zijn de vier commissies als volgt: Natuur, Landbouw en Gezondheid (cie. NLG), Ruimte, Wonen en Klimaat (cie. RWK), Economie, Financiën en Bestuur (cie. EFB) en Mobiliteit & Bereikbaarheid (cie. MB).

VVD Noord-Holland heeft de keuze gemaakt dat iedere commissie vertegenwoordigd zal worden door minimaal twee vaste Statenleden. In de commissie NLG zullen dhr. Bas de Wit en dhr. Martijn Bolkestein plaatsnemen. In de commissie RWK dhr. Joost van Gilse en mevr. Hanneke Kaamer van Hoegee. In de commissie MB dhr. Klaas-Jeroen Terwal en mevr. Miriam van Meerten-Kok en tot slot de commissie EFB bestaande uit mevr. Crys Larson en dhr. Gerard Hartog. Daarnaast is mevr. Crys Larson benoemd tot voorzitter van de commissie MB.

Tot slot zal dhr. Erik van der Maas fractievoorzitter blijven, en wordt ondersteund door de vicevoorzitters mevr. Miriam van Meerten-Kok en mevr. Hanneke Kaamer van Hoegee. Mevrouw Grethe van Geffen zal de commissie MB gaan ondersteunen als duo-commissielid.