Openstelling Leeghwaterbrug Alkmaar (N242) wederom vertraagd

VVD Noord-Holland vraagt middels schriftelijke vragen om opheldering betreffende de zoveelste vertraging rondom de openstelling van de Leeghwaterbrug Alkmaar (N242). De werkzaamheden zijn in april 2017 van start gegaan, tussentijds in 2018 is er sprake geweest van een bouwstop – met als nadelig gevolg dat de openstelling werd verplaatst naar 25 augustus. Afgelopen dinsdag kwam echter naar voren dat de Leeghwaterbrug op 25 augustus niet gereed zal zijn voor gebruik.

© Provincie Noord-Holland

De Provincie Noord-Holland voert momenteel ingrijpende werkzaamheden uit aan de Leeghwaterbrug (N242) bij Alkmaar. De Leeghwaterbrug is een belangrijke schakel in het wegennet richting de Kop van Noord-Holland. Al vanaf het begin van het project heeft de VVD Noord-Holland meermaals aangegeven zich grote zorgen te maken over deze werkzaamheden.

In eerste instantie zouden de werkzaamheden gereed zijn in het najaar van 2018, vorig jaar mei werd echter duidelijk dat die datum niet realistisch was doordat de gemeente Alkmaar een bouwstop opgelegd had. Er volgde, na een lange discussie, een nieuwe openstellingsdatum: 24 augustus. Helaas ontvingen wij gisteren via de media het nieuws dat de nieuwe openstellingsdatum om en nabij maart 2020 gaat worden.

Afgelopen april werden wij al geconfronteerd met een nieuwe vertraging. Twee weken geleden is er door Gedeputeerde Staten in reactie op eerder gestelde schriftelijke vragen van de VVD aangegeven dat men vast blijft houden aan de openstellingsdatum van 24 augustus. De VVD vindt het vreemd dat in een tijdsbestek van twee weken de openstellingsdatum ruim zes maanden verschoven kan worden.

Hoewel wij begrijpen dat de werkzaamheden aan de Leeghwaterbrug noodzakelijk zijn en de VVD begrip er voor heeft dat door de werkzaamheden er overlast is voor de weggebruiker hebben wij er minder begrip voor dat er keer op keer fouten en gebreken zijn, waardoor de openstelling van de Leeghwaterbrug steeds weer wordt uitgesteld. Met name de overlast die dit geeft voor de gebruiker en de ondernemers in de regio zijn niet meer uit te leggen. Om die reden heeft de VVD opnieuw schriftelijke vragen gesteld over dit project.