VVD Noord-Holland dringt aan op constructieve dialoog met Tata Steel

19 juli 2019 - Gisterenavond is, tijdens een commissievergadering, gesproken over de problematiek rondom de effecten van grafietregens van Tata Steel voor de bewoners in de omliggende gemeentes – naar aanleiding van het in juni verschenen RIVM-rapport Tata Steel. VVD Noord-Holland ziet liever een constructieve dialoog tussen overheid en Tata Steel.

Wij menen dat wederzijds vertrouwen en gezamenlijk optreden een betere kans biedt de problemen bij Tata Steel op te lossen. Gezamenlijk optreden is ook nodig om de omwonenden een eenduidig verhaal te bieden wat zij in de toekomst mogen verwachten. Bovendien zullen de overheid en Tata Stel elkaar in de toekomst nog vaak nodig hebben.

Intussen staat de verstandhouding tussen de overheid en Tata Steel steeds meer onder spanning. We lezen brieven en krantenartikelen waar wederzijds wantrouwen en zelfs boosheid naar voren komt. De sfeer wordt grimmiger en de partijen lijken steeds verder uit elkaar te komen staan.

Onze vraag aan gedeputeerde Tekin was dan ook wat hij heeft gedaan en wat hij bereid is nog te gaan doen om het noodzakelijke wederzijdse vertrouwen te herstellen. Wij hopen van harte dat onze gedeputeerde hierin slaagt. Herstel van vertrouwen biedt volgens de VVD de beste basis om problemen bij Tata Steel snel en adequaat het hoofd te bieden. Alleen zo kunnen de gezondheid van de inwoners en de economische kracht van de regio gewaarborgd worden.