Martijn Bolkestein over evenementen in het Twiske-Waterland

Gisteren is tijdens PS gesproken over het ’ambitiedocument’ van recreatieschap Twiske-Waterland. In meerderheid is vastgesteld de zin op te laten nemen, dat zij ’geen voorstander is van grootschalige overnachtingen in het Twiske’. Hier is echter nog niet het laatste woord over gezegd. Dat het recreatieschap de ’zienswijze’ van de provincie overneemt is geen wet. Martijn Bolkestein (VVD) liet tijdens zijn bijdrage duidelijk merken dat het onwenselijk is om evenementgangers af te schilderen als milieuvandalen.


Zet cookies aan om de video te tonen.