Raadszaal dicht? Raadsleden en college blijf zorgen voor goede zorg!

Raadszaal dicht? Raadsleden en college blijf zorgen voor goede zorg!

Vanwege de Corona-crisis zijn in gemeenten alle openbare bijeenkomsten, dus ook vergaderingen van de Raad en van commissies met inwoners afgelast. Het Thematisch Netwerk Senioren in de Samenleving, SiS, vraagt aandacht voor de kwetsbare inwoners, vaak van oudere leeftijd.

Nu ook de zorg wordt afgeschaald, winkels dicht zijn en mantelzorgers niet meer bij hun naasten in huis kunnen komen dreigen juist senioren en hulpbehoevenden in de kou te komen staan.

Het TN SiS heeft onder haar leden een enquête uitgedaan om te vragen of men zich onder deze omstandigheden nog redt. De belangrijkste conclusies uit een kortdurend onderzoek:

-          Geen speciaal tijdslot voor senioren maar wel strenge maatregelen in de supermarkt en daarbuiten als een gecontroleerde toegang en afstandsmarkeringen binnen en buiten

-          Men vraagt aandacht voor hygiëne maatregelen zoals schoonmaken karretjes in de supermarkt na gebruik

-          Voldoende parkeerplaatsen voor senioren en minder validen rondom supermarkten

-          Onder de respondenten, waarbij de kanttekening moet worden geplaatst dat de meesten daarvan goed zelf redzaam zijn, is men op zich tevreden over de zorgmaatregelen en de voorlichting. Al geven ook zij aan dat zij een groter beroep moeten doen op thuiszorg. En niet meer de (ziekenhuis-)zorg krijgen die nodig is omdat poliklinieken dicht zijn en alle electieve zorg is afgeschaald

-          Niet iedereen krijgt de zorg die hij of zij nodig heeft

-          Geef informatie die betrouwbaar is

Voor u als lokale politicus biedt dit zeker handvatten om nog eens kritisch naar de maatregelen in uw gemeente te kijken. Het TN SiS wil in deze tijd vaker haar doelgroep benaderen om uit te kunnen zoeken waar eventueel problemen gaan ontstaan. Heeft u specifieke vragen laat het ons weten. Het TN SiS doet ook met grote regelmaat een Nieuwsflits uit. De informatie daarin is zeker ook van belang voor de leden van uw VVD afdeling. Verspreiding van de Nieuwsflits via uw eigen website of als bijlage in een mail aan uw leden wordt daarom zeer op prijs gesteld. Het is een goede manier om zo contact te houden met een belangrijk deel van uw eigen achterban. En het geeft ons als Thematisch Netwerk de kans om er voor al onze senioren te zijn. Bij vragen of suggesties, stuur een mailbericht naar secretaris@seniorennetwerk.vvd.nl

Alvast dank!

 

Minie Walma-Schreur, voorzitter

Franca Kerstens, Secretaris