VVD Noord-Holland boos over aankoop Noord-Hollandse stikstofvergunningen door Noord-Brabant

VVD Noord-Holland boos over aankoop Noord-Hollandse stikstofvergunningen door Noord-Brabant

De VVD Noord-Holland is boos over de aankoop van de provincie Noord-Brabant van stikstofvergunningen van 2 Noord-Hollandse agrarische bedrijven. Woordvoerder Bas de Wit (Landbouw) vindt deze actie onbegrijpelijk. "Als overheden wil je samen optreden in de aanpak van de stikstofproblemen. Daar hebben we ons juist voor ingezet als het gaat om landelijke consistentie in de beleidsregels Stikstof. Deze actie gaat tegen het principe van samenwerking in. We moeten niet krijgen dat provincies elders bedrijven gaan uitkopen om hun eigen economie te bevorderen."

Stikstofproblemen zijn urgent en zorgen voor onzekerheid bij ondernemers

Door de aankoop van 2 stikstofvergunningen in Noord-Holland wil de provincie Noord-Brabant ruimte creƫren voor de industrie in Moerdijk. De stikstofruimte van 2 agrarische bedrijven uit Noord-Holland wordt hiervoor dus gebruikt. Het voorbeeld toont volgens De Wit dat het stikstofprobleem urgent is, en dat stikstofruimte sinds de uitspraak van de Raad van State over de PAS een bijzondere waarde heeft gekregen: "Agrarisch ondernemers zijn bang dat andere economische sectoren hun stikstofruimte willen opkopen, en dat de agrarische sector daardoor steeds meer verdwijnt. Daarmee zou een ongewenste strijd tussen economische sectoren ontstaan. Deze actie van Noord-Brabant gaat voorbij aan de onzekerheid die agrarisch ondernemers op dit moment ervaren."

Overheid moet het hoofd koel houden

De solistische actie van Noord-Brabant draagt volgens De Wit dan ook niet bij aan een oplossing. Voor de VVD Noord-Holland is het van belang dat er vanuit het overleg tussen provincies en de minister een gezamenlijke aanpak van de stikstofproblemen komt. In deze aanpak moeten ook duidelijke regels worden gemaakt over het zogenaamde extern salderen. De Wit: "Het is aan de overheid om juist in onzekere tijden het hoofd koel te houden. Alle provincies hebben de plicht om samen met een duidelijk beleid te komen. Dat geven wij ons college van Gedeputeerde Staten dan ook mee."