Watervisie 2021 is kans voor waterrecreatie en sportvisserij

De VVD Noord-Holland vindt dat de uitvoering van de Watervisie 2021 niet alleen investeringen in de natuur bevat, maar juist ook kansen biedt voor de waterrecreatie en sportvisserij. Dat stelt VVD-Statenlid Bas de Wit (woordvoerder Water) vandaag in de vergadering van de Statencommissie. De Wit daarover: "Het is goed dat de provincie in de natuur investeert, onder andere door de aanleg van natuurvriendelijke oevers. De VVD vraagt daarnaast om te kijken hoe de waterrecreatie en sportvisserij daarvan kunnen meeprofiteren. Voor de natuurkwaliteit op en rondom het water is dat waardevol, bijvoorbeeld omdat vissers plastics uit het water halen en zeilers natuurontwikkelingen op onze wateren signaleren. Dat helpt om de natuurambities van de provincie waar te maken in de praktijk."

Aanpak waterplanten Markermeer 

Daarnaast maakt de VVD zich zorgen over de veiligheid op het Markermeer. Ons hebben berichten bereikt dat reddingsoperaties niet altijd goed kunnen worden uitgevoerd, omdat waterplanten de vaarroutes moeilijk begaanbaar maken. Ook mijden waterrecreanten het meer, omdat zij het niet veilig kunnen bevaren. Dit baart de VVD zorgen. De Wit: "Nederland weet als geen ander hoe belangrijk het is om de veiligheid op het water te waarborgen. De groei van waterplanten houden we niet tegen, we kunnen de negatieve effecten wel beter beheersen. Daarom heeft de VVD gevraagd hoe de provincie kan bijdragen aan het vergroten van de veiligheid op het water."