VVD Noord-Holland: provincie moet de handschoen oppakken in het belang van onze natuur én economie

Afgelopen vrijdag heeft minister Schouten in haar Kamerbrief uitgelegd hoe zij de stikstofcrisis wil oplossen. De VVD Noord-Holland ziet daarbij een belangrijke rol voor de provincies. Woordvoerder Bas de Wit (landbouw, natuur, stikstof) daarover: “De VVD Noord-Holland ziet een grote economische crisis op Noord-Holland afkomen door de Coronasituatie. Nieuwe economische activiteiten zijn daarom cruciaal voor de werkgelegenheid. Ondernemers mogen wat de VVD betreft dan ook rekenen op duidelijk stikstofbeleid van de provincie, beleid dat vergunningverlening mogelijk maakt. De VVD Noord-Holland blijft daarover met ondernemers in gesprek.”

Crisistijd laat geen ruimte voor “of-of”, alleen “en-en” zorgt voor toekomstperspectief

Sinds het uitbreken van de stikstofcrisis heeft de VVD Noord-Holland gepleit voor een goede balans tussen natuur en economie. Deze balans is ook terug te lezen in de brief van de minister. De VVD Noord-Holland is het dan ook niet met milieuorganisaties eens dat dit beleid niet ver genoeg gaat om de natuurkwaliteit te verbeteren. De Wit laakt hun eenzijdige focus op de natuur, en is voor een gebalanceerde aanpak: “Laten we onze prioriteiten helder hebben in deze economisch moeilijke tijden. Stap voor stap zullen we de natuurkwaliteit verbeteren. Dat is ook belangrijk voor de boeren, omdat zij bijvoorbeeld baat hebben bij een goede bodemkwaliteit waarin hun gewassen kunnen groeien.”

 

Voor goed natuurbeheer is een sterk platteland nodig

Uit de brief van de minister spreekt ook deze realistische aanpak. Zo stelt de minister dat investeringen van boeren ook economisch terugverdiend moeten worden. De Wit onderstreept dit: “Dit is voor de VVD een belangrijke randvoorwaarde. Voor goed beheer van de natuur hebben we immers ook de boeren nodig. We mogen bovendien niet vergeten dat het platteland meer is dan een plek voor de natuur: er wonen en werken ook veel mensen. We willen weten van ons college hoe zij dat ziet.”

Zet cookies aan om de video te tonen.