Maatregelen tegen de recessie door provinciale infrastructurele projecten te versnellen

''Neem ook maatregelen inzake infrastructurele projecten'', aldus Grethe van Geffen (VVD). Door projecten die al gepland staan naar voren te halen geeft de provincie een positieve impuls aan de werkgelegenheid en economische dynamiek in Noord-Holland. Zo werk je aan behoud en misschien zelfs het scheppen van banen, naast de twee fondsen die de provincie mede op initiatief van de VVD opricht ter bestrijding van de gevolgen van het coronavirus .

Grethe van Geffen gaf tijdens de Provinciale Statenvergadering haar eerste redevoering, oftewel maidenspeech. Na een persoonlijke introductie over haar jeugd – voornamelijk gericht op het belang van werkgelegenheid voor de gehele bevolking – werd de nadruk gelegd op de rol van de provincie als opdrachtgever van infrastructurele projecten. Met het onderhoud van ruim 1000 kilometer aan wegen en fietspaden, plus vaarwegen, bruggen en openbaar vervoerbanen en tal van nieuwe projecten in de planning kan de provincie van grote betekenis zijn in de tijd van recessie die eraan komt. Door projecten die later gepland staan naar voren te halen, kan voorkomen worden dat orderportefeuilles van bedrijven leeglopen en mensen onnodig werkloos worden.

VVD Noord-Holland is – samen met D66, CDA, Partij van de Ouderen/50+ en de SP –  van mening dat de provincie zich tot het uiterste dient in te spannen om in de huidige crisis de werkgelegenheid en welvaart van inwoners en ondernemers te waarborgen. Derhalve is verzocht aan het college om te inventariseren welke infrastructurele projecten (op korte termijn) versneld uitgevoerd kunnen worden.

Zet cookies aan om de video te tonen.