Hoge waardering voor de mooie wegen, fietspaden en bruggen in Noord-Holland

Grethe van Geffen (VVD) spreekt bij de behandeling van de jaarrekening 2019 haar waardering uit voor de mooie wegen, fietspaden en bruggen in Noord-Holland, met een speciaal compliment voor iedereen die aan het onderhoud en de veiligheid werkt!

Goed onderhoud en veiligheid is volgens VVD Noord-Holland een belangrijke verwachting  voor wegen, fietspaden en bruggen in Noord-Holland. Een compliment waard, want gebruikers hebben aangegeven de Noord-Hollandse (fiets)(vaar)wegen hoog te waarderen!

Zet cookies aan om de video te tonen.