PALLAS-reactor van levensbelang

18 december 2020 - Pallas is de naam van de nieuwe medische isotopenreactor die de Hoge Flux Reactor in Petten gaat vervangen. De provincie Noord-Holland heeft aan Stichting Voorbereiding Pallas-reactor een lening verstrekt van € 40 miljoen in verband met de voorbereidingskosten.

Pixabay

© slightly_different

De minister voor Medische Zorg en Sport heeft aan de Tweede Kamer een brief gestuurd over de voortgang van het project. Het Kabinet is van mening dat private financiering van de nieuwbouw geen redelijke kans van slagen maakt, er worden van de overheid te vergaande garanties gevraagd!

Dagelijks zijn vele mensen in binnen- en buitenland voor onderzoek en medische behandeling, afhankelijk van de producten die in Petten worden gemaakt. Wat het kabinetsstandpunt voor deze mensen betekent is niet duidelijk. Dat vindt de VVD onaanvaardbaar, daarvoor zijn de belangen te groot. Daarom heb ik namens onze fractie onverwijld schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Het antwoord op onze vragen komt vermoedelijk pas na de jaarwisseling. Op korte termijn wordt voor de statenleden een informatiebijeenkomst georganiseerd. Daar zal ik namens onze fractie in gesprek gaan met de directeur van Pallas. Voor de VVD zijn, naast de leveringszekerheid van medische isotopen, terugbetaling van de lening en behoud van werkgelegenheid en kennispositie in Noord-Holland van groot belang. De VVD blijft zich daar hard voor maken.

Statenlid Gerard Hartog.