Na rekenkameronderzoek en afketsen overname: VVD Noord-Holland pleit voor inzet Wopke-Wiebesfonds om vergroening staalindustrie IJmuiden te versnellen.

Het Rekenkameronderzoek, de eerdere gezondheidsonderzoeken en het afketsen van de overname van Tata door SSAB onderstreept de urgentie om de staalindustrie te vergroenen. Het is tijd voor actie en duidelijke, realistische keuzes. Een betere invulling van de toezichtstaken door de provincie en Omgevingsdienst helpt op korte termijn voor een gezonder leefklimaat in de IJmond. Ook voor Tata ontstaat er meer helderheid over de verwachtingen van de overheid. Dat schept ruimte om met vertrouwen te investeren in een duurzaam groenere staalfabriek.

De uitstoot van stikstof, fijnstof, geluid en CO2 moet omlaag. Voor onze gezondheid, om woningen te kunnen bouwen en voor meer ruimte om te ondernemen. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid, welvaart in ruime zin en voor versterking van de natuur. Tata vervult in deze ambities een sleutelrol voor Noord-Holland.

Een randvoorwaarde voor vertrouwen van de inwoners van Wijk aan Zee, de werknemers van alle economisch verbonden bedrijven en Tata zelf, is dat de overheid als eenheid optreedt. Betrouwbaar en transparant. De maakindustrie is van groot belang voor de directe en indirecte werkgelegenheid in Noord-Holland. En ze is onmisbaar voor een gezonde economische ontwikkeling. De staalindustrie moet voldoende voortgang maken in milieuvriendelijkere bedrijfsvoering door innovatieve investeringen. Tata toont, met haar strategie, bereidheid om daar werk van te maken. Maar ze kan dat niet alleen. Het Randstedelijk Rekenkameronderzoek maakt duidelijk dat ook ondersteuning door Den-Haag en Brussel nodig is voor een gelijk speelveld en stappen vooruit.

 Een gecontroleerde transitie naar fossielvrij of -arm staal, ook wel ‘groen staal’, is volgens de VVD Noord-Holland belangrijk voor een toekomstbestendige staalindustrie in IJmuiden. Het is daarom spijtig dat de overname door SSAB niet doorgaat. Volgens demissionair minister Bas van ‘t Hout (Economische Zaken en Klimaat) zijn er echter meer opties met perspectief. De overheid wil verder met de verduurzaming van Tata Steel IJmuiden. Tata stoot relatief weinig CO2 per ton staal uit en dat kan nog beter. Hierover moet op korte termijn duidelijkheid komen. Ook met de huidige lage marges en bedrijfsresultaten bij Tata vinden wij het belangrijk om de modernisering en vergroening te bevorderen. Gelet op de nationale belangen pleiten wij daarom voor inzet van het Wopke-Wiebesfonds van de Nederlandse Staat (“Nationaal Groeifonds”).

Wij, de VVD Noord-Holland, zullen het college van Gedeputeerde Staten aansporen om haar rol in het strategisch programma Tata Steel 2020-2050 verder uit te werken, hierover regelmatig verantwoording in het openbaar af te leggen en in overleg te treden met Den-Haag en Tata om de vergroening van de staalindustrie voor de vestigingsplaats IJmuiden zeker te stellen. Om zo bij te dragen aan een gezonder leef- en vestigingsklimaat in Noord-Holland.

Duidelijke communicatie over mogelijkheden en onmogelijkheden, verwachtingen en behaalde resultaten, draagt bij aan herstel van vertrouwen bij alle betrokkenen en vormt de basis van een duurzaam gezonde ontwikkeling van de industrie in de IJmond. De VVD blijft zich hiervoor inzetten.

Namens de VVD Noord-Holland

Nick Roosendaal

Lid Statencommissie Natuur, Landbouw en Gezondheid