VVD over de stand van zaken Pallas-reactor

Op 9 december 2020 heeft de minister voor Medische Zorg en Sport de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang in het besluitvormingsproces rond de bouw van de Pallas-reactor in Petten. Uit de Kamerbrief blijkt dat het kabinet vindt dat private financiering geen redelijke kans van slagen maakt en zich beraadt op mogelijke alternatieven. Om zicht te krijgen op de gevolgen van het standpunt van het kabinet voor de ontwikkelingen in onze provincie, heeft de VVD op december 2020 schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Pixabay

Afgelopen week is het antwoord van het college gepubliceerd. Onze fractie is verheugd om te lezen dat Gedeputeerde Staten de zorgen van de VVD onderschrijven. Met ons is het college van mening dat het voorbereidingstraject voor niets is geweest als de nieuwe reactor niet wordt gebouwd. De ontwikkeling van de Energy & Health Campus in Petten zal schade oplopen en wellicht zelfs niet doorgaan. Niet alleen de pure kapitaalvernietiging maar ook de medische kant van het verhaal vraagt om een krachtig signaal uit onze provincie. De leveringszekerheid van de o zo belangrijke medische isotopen is namelijk niet geborgd als nieuwbouw van de reactor uitblijft.

Op 26 januari 2021 heeft Gedeputeerde Staten aan de minister een brief gestuurd waarin wordt benadrukt hoe belangrijk de ontwikkeling van de Pallas-reactor is voor Noord-Holland. Pallas is een uniek en betekenisvol project dat grote invloed heeft op het versterken van onze kennisinfrastructuur en behoud van hoogwaardige werkgelegenheid. Volgende week is er een technische briefing over de ontwikkelingen bij Pallas en zal er in de commissie EFB discussie plaatsvinden over de Kamerbrief en de schriftelijke vragen van de VVD.

Gerard Hartog
Woordvoerder Financiën, Cultuur, Juridische zaken en Sport.