VVD maakt zich zorgen over gedeeltelijke bouwstop in Amsterdam

Gisteren stelde BNR in haar uitzending dat de gemeente Amsterdam voor heel 2021 een bouwstop heeft ingelast. De bouwstop geldt voor belangrijke groeigebieden van Amsterdam – voornamelijk voor de bouw in Amsterdam-Noord en Zuidoost heeft dit negatieve gevolgen. De reden voor deze bouwstop is volgens de gemeente Amsterdam te wijten aan de noodzaak om te bezuinigen door de negatieve effecten van de coronacrisis.

VVD Noord-Holland vindt de gedeeltelijke bouwstop in Amsterdam zorgelijk. Er is namelijk sprake van hoge tekorten aan woningen in Noord-Holland, en de vraag naar (binnen)stedelijk bouwen is groot. VVD-Statenlid Hanneke Kaamer van Hoegee onderschrijft dit en heeft de volgende vragen gesteld: 

1.    In de commissie Ruimte, Wonen en Klimaat van 11 januari jl. gaf de bouwambassadeur aan dat Amsterdam geen hulp nodig heeft bij het realiseren van woningbouwprojecten.
Kunt u aangeven of de gemeente Amsterdam gezien de aangekondigde bouwstop nu alsnog een hulpvraag heeft ingediend? En bent u van mening dat de provincie hierin een rol zou kunnen spelen? Kunt u uw antwoord motiveren?

2.    Door bezuinigingen bij gemeenten verlopen de vergunningsprocedures te langzaam. We staan op dit moment voor een enorme opgave als het gaat om woningbouw. Ziet u hier een rol voor de bouwambassadeur weggelegd om deze procedures weer vlot te trekken? Wanneer niet, waarom niet? Wanneer wel, welke rol zou dat zijn?

 

3.    In het artikel van BNR wordt ook aangegeven dat er meerdere gemeenten worstelen met bezuinigingen door corona en ook overwegen om een bouwstop in te voeren. Kunt u aangeven welke gemeenten op dit moment niet meer kunnen bouwen of in de nabije toekomst onvoldoende capaciteit hebben om woningen te kunnen bouwen?

4.    Bent u met ons van mening dat voorkomen moet worden dat de achterstand in de woningbouw in heel Noord-Holland, en die van Amsterdam in het bijzonder, door bezuinigingen bij gemeenten nog groter wordt dan die nu is? Kunt u uw antwoord motiveren?

5.    Van de vorige crisis hebben we geleerd dat als de woningbouw stilvalt we in een nog diepere crisis belanden. Bent u met ons van mening dat voorkomen moet worden dat we wederom in een diepe crisis belanden? En zijn er maatregelen of voorzieningen waarmee de provincie dit kan voorkomen?