VVD Noord-Holland vraagt aandacht voor de beschikbaarheid van zoetwater voor ons drinkwater, industrie en agrarische sector

Op 29 maart heeft het ministerie van Infrastructuur & Water een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de beschikbaarheid van zoetwater. De minister waarschuwt voor een tekort aan zoetwater in diverse gebieden in Nederland. De hoeveelheid zoetwater die door agrarisch ondernemers wordt gebruikt voor het beregenen van gewassen, staat met name in de belangstelling. De VVD Noord-Holland wil weten wat dat voor Noord-Holland betekent, en heeft daarom om opheldering gevraagd bij het college van Gedeputeerde Staten.

Statenlid Bas de Wit (VVD-woordvoerder Landbouw, Natuur, Stikstof en Water) vindt de beschikbaarheid van zoetwater absolute topprioriteit. Zoetwater is van belang voor ons drinkwater, maar ook voor vitale economische sectoren zoals de industrie en land- en tuinbouw. Die economische sectoren brengen veel werkgelegenheid met zich mee in Noord-Holland. De Wit: "Voor de groei van agrarische gewassen moeten ondernemers kunnen beregenen met zoetwater. Ook in de industrie is zoetwater nodig voor de productieprocessen. De VVD wil voorkomen dat ondernemers met extra regels worden opgescheept als het waterbeleid moet worden aangepast vanwege mogelijke tekorten. Wij investeren liever in het vergroten van de beschikbaarheid van zoetwater, of het verminderen van de zoetwaterbehoefte voor gebruikers door de inzet van nieuwe technieken." 

In de vragen die de VVD heeft gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten zijn bovenstaande punten meegenomen. De vragen zullen de komende weken worden beantwoord door het college van Gedeputeerde Staten.