VVD Noord-Holland staat voor keuzevrijheid in mobiliteit

Onlangs is er in de Provinciale Staten van Noord-Holland de onderzoeksagenda Regionaal OV Toekomstbeeld vastgesteld. Dit betekent dat er tot en met 2023 onderzoeken worden verricht naar kansrijke hoogwaardige OV-verbindingen in de provincie Noord-Holland. Zo zal er onder meer in de loop der jaren worden gekeken naar het verbeteren van busverbindingen tussen Hoorn en Medemblik, tussen Alkmaar en omliggende dorpen en tussen Amsterdam en ’t Gooi over de A1.

Waar sommige partijen in de Staten echter het openbaar vervoer als oplossing voor alle bereikbaarheidsproblemen zien, blijft de VVD staan voor keuzevrijheid in mobiliteit – de Noord-Hollander moet zelf de keuze kunnen maken over hoe hij of zij van A naar B reist. Er zijn genoeg mensen die vanwege hun gezinssamenstelling, werk of reispatroon liever de auto pakken en dat is hun goed recht. 

Om de provincie naast de OV-reiziger ook bereikbaar te houden voor de autogebruiker waakt de VVD ervoor dat er voldoende geïnvesteerd blijft worden in onze infrastructuur. Zo pleiten we onder meer voor een snelle afronding van het onderzoek naar de inpasbaarheid van de verbinding A8-A9 tussen de Zaanstreek en de IJmond, een robuuste onderdoorgang van de N247 bij Broek in Waterland – om de doorstroming in de regio Waterland en richting Edam-Volendam te verbeteren –  en een snelle verbreding van de Nieuwe Bennebroekerweg; om de vele nieuwbouw bij Hoofddorp bereikbaar te houden.

We blijven u op de hoogte houden van deze en andere projecten.

Statenlid Klaas-Jeroen Terwal

Woordvoerder mobiliteit & bereikbaarheid