VVD Noord-Holland gerustgesteld: in Noord-Holland is genoeg zoetwater beschikbaar, geen extra regels voor ondernemers nodig

Enkele weken geleden heeft de VVD-fractie haar zorgen uitgesproken over de beschikbaarheid van zoetwater in Noord-Holland, naar aanleiding van een brief van de minister van Infrastructuur & Water aan de Tweede Kamer. In die brief werd geschreven over mogelijke watertekorten voor huishoudens, industrie en de agrarische sector. De VVD-fractie heeft vragen gesteld over hoe de situatie van de zoetwatervoorziening in Noord-Holland is, wat de provincie de komende jaren gaat doen voor de zoetwatervoorziening en wat dat betekent voor ondernemers. Uit de antwoorden op de vragen blijkt dat de situatie in Noord-Holland beter is dan in andere delen van Nederland. Ook komen er geen nieuwe regels voor het gebruik van zoetwater. Woordvoerder Bas de Wit (Landbouw) daarover: "Je ziet steeds vaker dat de reflex bij problemen is, dat een nieuwe regel wordt ingevoerd. Ik ben blij dat onze provincie zich de komende jaren inzet voor het opslaan van zoetwater en het stimuleren van zoetwater besparende maatregelen. Dat zijn echte oplossingen."

Uit de beantwoording van de vragen blijkt dat in Noord-Holland, dat grotendeels laag gelegen is in een delta, twee hoger gelegen gebieden zijn: de Duinen en het Gooi. In beide gebieden is geen sprake van structurele daling van de grondwaterstanden of aantasting van de zoetwatervoorraad. Ook in de rest van de provincie zijn op dit moment geen problemen, en kunnen bedrijven in de industrie en agrarische sector zoetwater gebruiken binnen de bestaande regels. Omdat er nu geen problemen zijn, blijven die regels hetzelfde. Wel komt er een Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027, waarin bestaand beleid wordt opgenomen. Ook is er in het Waterprogramma aandacht voor de verandering van het klimaat in Nederland en de stijgende vraag naar zoetwater. De Wit: "De beschikbaarheid van voldoende zoetwater is ook in onze waterrijke delta niet vanzelfsprekend. In het belang van onze inwoners en bedrijven vind ik het goed dat de provincie de ogen openhoudt voor nieuwe ontwikkelingen, zoals drogere zomers en het gebruik van zoetwater van datacenters. Alleen met open vizier en samen met belanghebbenden, zoals agrariƫrs en drinkwaterbedrijven, kunnen we onze zoetwatervoorraad op peil houden."

Heeft u een mening over het Regionaal Waterprogramma Noord-Holland 2022-2027? U kunt uw zienswijze kenbaar maken via de website van de provincie. 

Bas de Wit 
Woordvoerder Landbouw, Natuur, Stikstof en Water