Onderzoek naar geitenhouderijen vertraagd: wat betekent dit voor de geitenstop in Noord-Holland?

In 2018 is in onze provincie, net als in diverse anderen, een geitenstop ingevoerd. De geitenstop betekent dat er geen nieuwe geitenhouderijen in Noord-Holland gevestigd mogen worden. Ook bestaande bedrijven mogen niet uitbreiden. De geitenstop is ingevoerd vanuit het voorzorgsprincipe inzake het mogelijke verband tussen longontstekingen en de nabije aanwezigheid van geitenhouderijen. Daarover wordt nu nader onderzoek gedaan.

Oprekken onderzoekstermijn niet tot in de oneindigheid mogelijk
De onderzoekers hebben aangegeven dat het onderzoek vertraagd is, doordat veel minder mensen zich gemeld hebben met een longontsteking. Daardoor zijn er te weinig gegevens beschikbaar om het onderzoek op te kunnen baseren. De onderzoekers nemen nu een langere periode om gegevens te verzamelen. Landbouwwoordvoerder Bas de Wit vindt dat daar grenzen aan zitten: “We moeten uitkijken dat we niet over de rug van ondernemers onderzoekstermijnen tot in de lengte van jaren oprekken.”

Duidelijkheid nodig: of maatregelen voor volksgezondheid nodig, of niet
De uitkomsten van het onderzoek zijn belangrijk, omdat op basis van wetenschappelijke inzichten kan worden bepaald of een maatregel zoals de geitenstop nog langer nodig is voor de volksgezondheid. In de tussentijd worden ondernemers flink beperkt in hun ondernemersmogelijkheden. De Wit: “Omwonenden en ondernemers maken zich zorgen, en willen duidelijkheid. Dat wil de VVD ook. Sinds 2019 loopt het onderzoek. De conclusies komen nu veel later dan verwacht, zodat iedereen in de wachtstand blijft. Iedereen wil echter weten: moeten ondernemers en overheid extra maatregelen nemen, of is dit vanwege de gezondheidsrisico’s niet nodig?”

Daarom heeft de VVD-fractie vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten (GS). De vragen zijn bijgevoegd. Het college zal de vragen binnen enkele weken moeten beantwoorden. Op basis van de antwoorden kijkt de VVD-fractie of er eventueel verdere actie ondernomen wordt.

 

Meer informatie?
06 37 13 41 27 of witb@noord-holland.nl
Bas de Wit
Woordvoerder Landbouw