Het aanleggen van een straat van gerecycled plastic? VVD wil hier meer over weten en stelt vragen

Onlangs is er in de media een artikel verschenen over het aanleggen van een straat van gerecycled plastic in Almere. Het is een onderhoudsvrij product met beperkte slijtage en ongevoelig voor weersinvloeden. De VVD ziet voornamelijk als voordeel van een straat van gerecycled plastic dat de levensduur van zo'n type weg verdrievoudigd kan worden. Dit leidt vervolgens tot minder files door minder wegwerkzaamheden.

Klaas-Jeroen Terwal (VVD) is benieuwd naar wat de mogelijkheden zijn om de technieken in de aanleg van wegen - bestaande uit gerecycled plastic - toe te passen in de provincie Noord-Holland. Dit heeft geleid tot de volgende vragen:

Vraag 1:
Is de gedeputeerde bekend met het genoemde artikel?

 

Vraag 2:
Ziet de gedeputeerde evenals de vragensteller de voordelen van het concept PlasticRoad op het gebied van snelheid van aanleg, minder onderhoud en duurzaamheid?

 

Vraag 3:
Zou volgens de gedeputeerde het concept PlasticRoad passen binnen de duurzaamheidsambities voor te vervangen en/of nieuw aan te leggen provinciale infrastructuur zoals neergelegd in de Nota Infrastructurele Kapitaalgoederen (NIKG) 2020-2023 van november jl. en de in het najaar vast te stellen investeringsstrategie Noord-Hollandse infrastructuur (iNHi) 2021?

 

Vraag 4:
Is de gedeputeerde bereid in contact te treden met de gemeenten Almere en Zwolle en KWS Infra om zich te laten informeren over de mogelijkheden van het concept PlasticRoad? Zo ja, op welke termijn wil de gedeputeerde deze contacten leggen?

 

Vraag 5:
Zou de gedeputeerde na afloop van deze gesprekken Provinciale Staten deelgenoot willen maken van de verstrekte informatie door genoemde partijen en welke mogelijkheden ziet de gedeputeerde al dan niet in het toepassen van het concept PlasticRoad in bijvoorbeeld een provinciaal pilotproject?