Luchtbellen in de strijd tegen plastic in ons water

Plastic afval in ons water: het is een van de grote problemen van onze tijd. Creativiteit en ondernemerschap bieden echter een oplossing. Zo kan iets simpels als een buis met gaatjes 86% van het plastic afval in een rivier afvangen volgens het bedrijf Bubble Barrier. Op uitnodiging van de Zuid-Hollandse VVD (Karima Bouchtaoui) en samen met Corrie-Christine van der Woude (VVD Gelderland) is waterwoordvoerder Bas de Wit namens de VVD Noord-Holland op bezoek geweest bij Bubble Barrier in Amsterdam.

Woordvoerder De Wit is enthousiast na het bezoek: “Overheden zijn goed in het op tafel krijgen van problemen en hun oorzaken. De innovatieve oplossing van Bubble Barrier laat echter zien dat ondernemers in ons land veelal een oplossing hebben. Wat de VVD betreft sluit de provincie daarop aan.”

Bubble Barrier is een buis met gaatjes op de bodem van de watergang. Door de opwaartse beweging van de luchtbellen uit die gaatjes verplaatst het afval zich naar de oppervlakte. De buis staat diagonaal op de natuurlijke stroming van het water, waardoor het afval naar de kant wordt geleid. Daar kan het worden afgevangen.

In Noord-Holland is een Bubble Barrier in Amsterdam actief. Ook zijn er plannen voor andere gebieden in Noord-Holland voor het plaatsen van een Bubble Barrier. De kosten daarvoor zijn echter hoog, en verdienen zich niet volledig terug in het verdienmodel. De Wit: “De VVD-fractie ziet dit soort innovatieve oplossingen als kans om onze provincie te verduurzamen. We zullen daarom in contact blijven met Bubble Barrier. Wellicht kan de provincie iets betekenen voor de financiering, bijvoorbeeld via het Waddenfonds waarin subsidies beschikbaar zijn voor duurzaamheid.”

Meer informatie?

Bas de Wit

06 37 13 41 27