Benieuwd naar wat we de afgelopen 2 jaar hebben bereikt in Noord-Holland? Lees onze midterm review

Inmiddels zijn we, als VVD fractie in Provinciale Staten in Noord-Holland, over de helft van onze bestuursperiode (2019 – 2023) met als vertrekpunt ons verkiezingsprogramma Kansen creëren en benutten. Direct na de verkiezingsuitslag van 2019 zijn we hard aan de slag gegaan om zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma te verankeren in het coalitieakkoord Duurzaam Doorpakken. Met veel optimisme en enthousiasme doen we als fractie echt aan ‘doorpakken’ in Noord-Holland door belangrijke opgaven aan te pakken.

In de onderstaande midterm review kunt u over de onderstaande beschreven kernthema's lezen wat de stand van zaken is van de belangrijke politieke thema's, wat er politiek is bereikt en wat we willen bereiken tot de Provinciale statenverkiezingen van maart 2023. De kernthema's zijn als volgt: 
- Mobiliteit en bereikbaarheid;
- Economie, financiën en bestuur;
- Ruimte, wonen en klimaat;
- Natuur, landbouw en gezondheid.

Veel leesplezier toegewenst. Heeft u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen via het e-mailadres vvd@noord-holland.nl


Erik van der Maas, fractievoorzitter VVD Statenfractie Noord-Holland  

Zet cookies aan om de video te tonen.