Oplossen wooncrisis is topprioriteit

Iedere generatie heeft zo zijn eigen grote uitdagingen, in het verleden waren dat oorlogen, recessies of een gat in de ozonlaag. Gelukkig vinden wij daar oplossingen voor. Ook onze huidige generatie ontkomt niet aan grote uitdagingen en heeft er zelfs twee. En dat zijn uitdagingen waar op dit moment nauwelijks op korte termijn oplossingen voor zijn.

De ene grote uitdaging is de klimaatverandering; één van de grootste mondiale crises ooit die iedereen op onze planeet raakt of gaat raken. Steeds meer mensen zijn doordrongen van de noodzaak om in te grijpen en er komen in toenemende mate oplossingen en gelden beschikbaar. Ook in Noord-Holland zijn er stappen gezet om ons steentje bij te dragen aan het tegengaan van de klimaatveranderingen en dat proces wachten we af. 

De andere grote uitdaging is de wooncrisis die bijna geheel Nederland raakt, ook Noord-Holland. Steeds meer Noord-Hollanders hebben moeite met het vinden van passende en betaalbare woonruimte. Wachtlijsten voor sociale huur lopen enorm op, zodat in sommige gemeenten in onze provincie het langer dan 10 jaar duurt om een huurhuis toegewezen te krijgen. Daarnaast rijzen de prijzen voor koopwoningen de pan uit. Het ver boven de vraagprijs van een huis bieden is eerder regel dan uitzondering geworden.

Deze crisis vraagt om actief beleid van de landelijke en provinciale overheid. Zo staat het ook in artikel 22 van de grondwet: de overheid heeft het bevorderen van woongelegenheid tot zorg. Het is daarom dan ook dat de VVD aan Gedeputeerde Staten heeft gevraagd om met een Masterplan wonen te komen. Het Masterplan Wonen is een plan waarin oplossingen voor de wooncrisis centraal staan, zoals het versnellen van woningbouw en het betaalbaar houden van woningen. Gedeputeerde Staten hebben recentelijk de eerste versie van dit plan gepresenteerd. De VVD is daar overwegend tevreden over en ziet uit naar het verder bespreken van de volgende versie, met als doel snel goede oplossingen te gaan goedkeuren en tot uitvoering te laten komen.  Het is wel al duidelijk  dat er veel geld nodig zal zijn voor de uitvoering van de oplossingen uit het Masterplan Wonen. Dat geld is er nu niet. En omdat de VVD, mede gezien de taakstelling in de grondwet, van mening is dat het oplossen van de wooncrisis de hoogste prioriteit moet hebben binnen onze provincie, moet er geld voor worden gevonden.

Wat de VVD betreft mag daarvoor gekeken worden naar een beperkte verhoging van de provinciale opcenten. Deze provinciale opcenten zijn gekoppeld aan de wegenbelasting en zoals het zich nu laat aanzien, gaat het om een verhoging van 1 euro per maand per auto.  Daar moet wel bij worden gezegd dat  de opcenten in Noord-Holland de laagste van Nederland zijn en al 14 jaar niet verhoogd zijn, zelfs niet met een inflatiecorrectie. En alhoewel de VVD géén voorstander is van verhoging van belastingen, is deze beperkte verhoging van de opcenten toch gerechtvaardigd, maar alleen onder de voorwaarden dat de opcenten nog steeds de laagste van Nederland blijven en dat de verhoging volledig ten goede komt aan het oplossen van de wooncrisis. Zo combineren we de laagste provinciale belastingdruk van Nederland met het vinden en uitvoeren van oplossingen voor de wooncrisis, zodat we voldoen aan de taakstelling in de grondwet. Het doel is simpel: passende, betaalbare en beschikbare woningen in Noord-Holland. En dat is waar heel veel Noord-Hollanders op zitten te wachten.