VVD Noord-Holland steunt sportvisserij in ambitie loodvrij vissen

Maandag in Provinciale Staten hebben linkse partijen zoals de SP en PvdD gepleit voor het verbieden van vislood in het water en het afschaffen van de handel in vislood. Aanleiding was de vaststelling van het Regionaal Waterprogramma 2022-2027, waarin maatregelen worden genomen om de waterkwaliteit te verbeteren. De partijen willen bijvoorbeeld dat geen visrechten worden gegeven aan hengelaars die vislood gebruiken. Dat gaat Waterwoordvoerder Bas de Wit van de VVD te ver: “We weten dat lood schadelijke effecten heeft op de waterkwaliteit. De sportbeoefenaars weten dat zelf ook en vanuit de sector worden maatregelen genomen om dit te voorkomen. Dan past het ons niet om als provincie een legitieme sportbeoefening onmogelijk te maken.”

Alternatief voor verbod op vislood

Er zijn in Nederland ongeveer 1,2 miljoen sportvissers. In 2018 hebben overheden, natuurorganisaties en Sportvisserij Nederland afspraken gemaakt over een loodvrije sportvisserij. Deze afspraken zien onder andere toe op communicatie naar de sportvissers om het bewustzijn te vergroten en aanbod van alternatieven. Eind 2021 is vastgesteld dat het aantal loodvrije sportvissers is toegenomen, en dat het loodverlies tijdens het vissen fors lager is dan eerder gedacht. De VVD is blij met deze resultaten, en wil de volgende stap zetten met de sportvisserijsector. Woordvoerder De Wit is daar duidelijk over: “Volgens de VVD nemen de sportvissers steeds meer verantwoordelijkheid om lood in het water te voorkomen. Zo wordt er met de provincie gewerkt aan een inruilactie en worden loodvrije wedstrijden georganiseerd. Het is aan de sportvissers om te laten zien dat zij met zorg voor het water hun sport kunnen blijven uitoefenen.”


Meer informatie?

Bas de Wit – witb@noord-holland.nl – 06 37 13 41 27

Zet cookies aan om de video te tonen.