VVD Noord-Holland: Met roepen hoe slecht het gaat, lossen we de stikstofproblemen niet op

© VVD Fotobank

De VVD Noord-Holland wil de stikstofproblemen samen met boeren, industrie, natuurorganisaties en vele anderen oplossen door de schouders eronder te zetten. Uitspraken over hoe slecht het met de natuur gaat en dat de bodemkwaliteit onder druk staat, helpen daar niet bij. De uitzending van Op1 vrijdagavond heeft in dat kader tot veel oproer geleid in de agrarische sector én (agrarische) VVD-achterban. VVD-Statenlid Bas de Wit gelooft niet in de bangmakerij: “Het helpt niet om mensen in beweging te krijgen door te roepen hoe slecht het gaat. Bovendien is de bodemkwaliteit niet zo slecht als sommigen doen voorkomen. De opbrengsten van oogsten zijn in het algemeen goed, dat zou niet kunnen als de bodem verwaarloosd zou zijn.”

 Stikstofaanpak werkt alleen als bedrijven aan de slag kunnen

In haar brief van 1 april jongstleden legt het kabinet uit hoe zij de stikstofcrisis wil aanpakken. De VVD Noord-Holland is blij dat diverse punten die wij hebben aangedragen, daarin zijn meegenomen. Dat gaat onder andere om het onafhankelijk meten en monitoren van de natuurkwaliteit, de evenredige bijdrage van alle economische sectoren en de mogelijkheden van innovatie voor het verminderen van de stikstof die in natuurgebieden terecht komt. In de uitwerking is veel nog onduidelijk.

 De provincies hebben een grote rol om die duidelijkheid wel te bieden, samen met het kabinet. Zo wil het kabinet samen met de provincies bepalen welke doelstellingen voor welke gebieden gelden. Provinciale Staten van Noord-Holland hebben de stikstofdoelen al vastgesteld. De Wit wil per gebied in Noord-Holland een realistische aanpak: “De VVD in Noord-Holland wil van de provincie weten wat zij de komende jaren wil en kan bereiken, welke maatregelen daarvoor mogelijk zijn en hoe dat gefinancierd gaat worden. Veel bedrijven, agrarisch en niet-agrarisch, hebben hiermee te maken. De provincie moet hen uiterlijk 1 juli 2023 duidelijkheid bieden in het belang van ons ondernemersklimaat en de werkgelegenheid.”

 Platteland is er ook om te wonen, werken en recreëren

In de brief van het kabinet wordt diverse keren benadrukt dat ook het perspectief van de agrarische sector gewaarborgd moet worden. Dat is voor de VVD Noord-Holland ook van essentieel belang. Daarom zijn wij zeer kritisch op de (gedwongen) uitkoop van boeren. De huidige, hoge energieprijzen laten zien wat afhankelijkheid op een buitenlandse mogendheid voor effecten kan hebben. De VVD Noord-Holland wil niet dat we in de toekomst ook voor een andere basisbehoefte, ons voedsel, sterk afhankelijk zijn van andere, niet-Europese landen. Volgens De Wit is dat ook een van de functies van het platteland: “Het platteland is geen natuurgebied met alleen museumboeren die af en toe ook een pak melk of een bloemkool verkopen. Het grootste deel van Nederland is plattelandsgebied. Daar wonen, werken en recreëren miljoenen mensen. Precies die mensen werken voor onze voedselzekerheid. Dat mogen we niet verliezen.”