Nieuws uit de Regionale Scouting en Selectiecommissie

Vanaf 2017 is in Noord-Holland de regionale scouting en selectiecommissie actief. De leden zijn aangesteld door het bestuur en als kandidaatstellingscommissie adviseert zij het VVD regiobestuur. Recentelijk heeft de RSC een nieuwe voorzitter gekregen. Daarom stellen de scheidend voorzitter Anoushka Schut en nieuwe voorzitter Suzanne den Dulk drie vragen aan elkaar.

Drie vragen aan Anoushka Schut 

Hoe kijk je terug op jouw voorzitterschap? 

Ik heb het voorzitterschap overgenomen toen we  pas als team waren gestart. Er moest heel veel in  gang worden gezet. Veel talent gesprekken, en ook  de scouting- en selectie voor de PS en WS. Iedereen  had ook de goede spirit. Er werden veel plannen  geschreven. En we kwamen vaak fysiek bijeen om  een en ander uit te werken.  

Waar ben je het meest trots op als voorzitter van de RSC? 

Dat we zo als team zijn gegroeid en elkaar aanvullen.  Jong en oud en uit alle hoeken van de regio. En HR  kennis en politieke kennis en gevoel gecombineerd.  Onder het genot van een hapje en een drankje 

(maar dat laatste pas na afloop) het open gesprek  voeren met elkaar. En zo prachtige mensen hebben  gescout en geselecteerd  voor alle bovenlokale functies de afgelopen jaren. Onze advieslijst voor de  PS ongewijzigd door de AV krijgen was zeker een  hoogtepunt. En een mooie kroon is dat Mickey  Adriaansens en Liesje Schreinemacher in de  afgelopen ronde, mede op aanbevelen van de RSC in  hun eerste actieve politieke functie zijn gestart en het zo snel zo goed hebben gedaan dat ze recent als  minister zijn benoemd.  

Welke tip geef je mij als nieuwe voorzitter mee? 

Jij weet heel goed wat je moet doen en hoe je het  moet aanpakken, daar heb je geen tips voor nodig.  Maar als je het dan toch vraagt: Blijf onafhankelijk in  zowel scouten als selecteren !! 
Stop ook tijd in alle mensen die zich spontaan voor  advies bij je melden want zo heb ik heel wat  pareltjes zien langs komen. En blijf werken aan de chemie in het team, dat was toch moeilijk tijdens  Corona, maar dat kan nu gelukkig weer. We doen  het allemaal in onze vrije tijd, als je het gezellig hebt  met elkaar dan gaat het samenwerken soepel. . .     

Anoushka Schut komt uit Amsterdam. Ze in 1996  lid geworden van de VVD. Ze heeft in een periode van 25 jaar in totaal 15 functies vervuld  uit naam van de VVD. Als beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie, voor de VVD Amsterdam, als politiek adviseur van Edith Schippers als kamerlid van september 2012 –  maart 2017 en sindsdien als lid en voorzitter van de RSC. In het dagelijks leven werkt Anoushka als Manager Openbare Farmacie voor  apothekersorganisatie KNMP en is vicevoorzitter  in het bestuur van Ctalents, Academy voor zintuiglijk talent. 

Als RSC leden willen wij Anoushka hartelijk  danken voor haar inzet voor onze regionale  selectie en scouting commissie. We bouwen  verder op de door haar gelegde basis van professionaliteit, zorgvuldigheid en sfeer.   Tot snel! 

Peter Geurts                      Astrid Nienhuis  

Toon Mans                         Ans Dijkstra 

Linda Hes                            Andro Botse 

Dick van Geeresteyn      Suzanne den Dulk   

 


Drie vragen aan Suzanne den Dulk
 

Wat vind jij de kracht van de RSC? 

Naast de aspecten die jij al hebt genoemd, ligt de  kracht van de onze RSC in de drive van de leden om  ook met de kwaliteit van de kandidaten op kieslijsten het verschil te maken. We vinden dat niet  alleen belangrijk voor de VVD als partij maar ook  voor de democratie als geheel. Onze professionele  procedure draagt daar zeker aan bij.  

Waar kijk je het meest naar uit de komende jaren? 

Als RSC vormen wij de kandidaatstellingscommissie  voor Provinciale Staten, Waterschappen, Europees 

Parlement, Eerste Kamer en Tweede Kamer verkiezingen. Hier hebben we de afgelopen jaren  een solide procedure voor ontwikkeld. Naast  selectiecommissie zijn we echter ook scouting commissie. De stappen die we daarin maakten  kwamen vrijwel stil te liggen tijdens de pandemie,  maar pakken we nu weer fullswing op. Zaterdag 18  juni organiseren we voor de derde keer een  Talentendag. De komende jaren hoop ik dat we dit  evenement uitbreiden met andere manieren om  talent in Noord-Holland te ontdekken. Hierbij willen  we ook de lokale netwerken meer betrekken. 

Waar ga jij je op richten? 

Met de verkiezingen voor Provinciale Staten en  twee Waterschappen, hebben we een druk jaar  voor de boeg. Op dit moment werken we de  selectieprocedures uit zodat kandidaten weten wat  hen te wachten staan bij aanmelding. Naast genoemde selectieprocedures investeren we  verder in landelijke contacten en halen we best practices op bij collega RSC’s. We willen ook de  samenwerking met de lokale netwerken versterken.  Met het vergroten van onze zichtbaarheid, hopen  we beter vindbaar te worden voor potentiële  kandidaten en talenten uit Noord-Holland. 

Suzanne den Dulk is geboren en getogen in Alkmaar  en is lokaal politiek bestuurlijk actief geweest in de  regio. Ze was tien jaar raadslid in de historische  kaasstad Alkmaar en vier jaar wethouder in het  mooie en uitdagende Den Helder. Ze is lid van de  regionale scouting en selectiecommissie sinds de  start in 2017. Vorige maand heeft zij de voorzittershamer overgenomen van Anoushka Schut. Ze is nu 6 jaar algemeen directeur van ESPEQ  Bouwopleidingen. Hier worden de vakmensen van de toekomst opgeleid; zodat die 100.000 woningen  per jaar kunnen worden gebouwd.