VVD Noord-Holland wil opheldering van college over uitbreiding van stikstofgevoelige gebieden in Eilandspolder

© VVD Fotobank

Naar aanleiding van het artikel van Agraaf van 1 april 2022 heeft de VVD-fractie in Noord-Holland om opheldering gevraagd aan het college. Landbouwwoordvoerder Bas de Wit (VVD) wil weten of omliggende bedrijven in de problemen kunnen komen vanwege hun stikstofuitstoot, terwijl het lijkt dat het natuurdoel wel gehaald wordt (in geval van Eilandspolder: oppervlakte en kwaliteit van veenmosrietland): “We hebben in Noord-Holland een plicht om onze natuurgebieden te beschermen. Daar hebben we afspraken over gemaakt. Maar het mag dan niet zo zijn dat alles wat we extra doen tot problemen voor omliggende bedrijven leidt.”

In het N2000-gebied Eilandspolder is veenmosrietland een van de natuurdoelen. Toen het natuurgebied werd afgebakend, is vastgesteld dat dit om 0,2 hectare gaat. Inmiddels ligt er een veelvoud aan hectares in het gebied. De VVD wil weten wie heeft besloten dat er meer veenmosrietland aangelegd moest worden, en of dat mogelijk effecten heeft op andere natuurgebieden. Dat is volgens De Wit niet alleen belangrijk voor de situatie in de Eilandspolder: “Met het kabinet maakt de provincie afspraken om de natuurkwaliteit te verbeteren. Wat de VVD betreft staan de oorspronkelijke natuurdoelen daarin centraal. Als we van boeren een grotere bijdrage verwachten in het verbeteren van de natuur, moeten we wel kunnen uitleggen waarom we dat doen en wanneer het goed genoeg is per gebied. Als het in gebied A beter gaat dan beoogd, kan in gebied B wellicht juist het doel worden bijgesteld.”


In de bijlage zijn de schriftelijke vragen weergegeven. Het college heeft enkele weken de tijd om deze te beantwoorden. Op basis van de antwoorden zullen we bepalen of en, zo ja welke, we verdere actie willen ondernemen.