Klaas-Jeroen stelt vragen aan gedeputeerde mobiliteit over aanzienlijke toename wegverkeer in nieuwste prognose van ministerie wat in tegenspraak is met provinciaal beleid

Uit steeds meer prognoses blijkt dat het wegverkeer de komende jaren weer aanzienlijk toeneemt. Ook de laatste trendprognose van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat zien dat door bevolkings- en economische groei de verwachte totale afgelegde afstand op het Nederlandse wegennet, waaronder de provinciale wegen, in 2027 met 7,4% groeit ten opzichte van 2019. 


Dit is in tegenspraak met een deel van het provinciaal mobiliteitsbeleid dat ervan uitgaat dat door thuiswerken en de modal shift (van auto naar OV) het autogebruik wel zal verminderen. Woordvoerder mobiliteit Klaas-Jeroen Terwal pleit er dan ook voor om naast verdere verduurzaming van het wegverkeer op deze groei van het aantal autokilometers te anticiperen en daar waar nodig provinciale weginfrastructuur uit te breiden of aan te leggen. In de bijlage de schriftelijke vragen die Klaas-Jeroen stelde aan de gedeputeerde mobiliteit.