VVD Noord-Holland: niet generiek het waterpeil omhoog, maar maatwerk per polder in de veenweideaanpak

© VVD Fotobank

Het veengebied in Noord-Holland heeft te maken met een dalende bodem en uitstoot van CO2. In de commissievergadering van 13 juni 2022 heeft de VVD-fractie gepleit voor een aanpak per polder en maatwerk per bedrijf. Alleen op die manier is er toekomstperspectief voor de landbouw in veenweidegebied én kunnen we het verder dalen van de bodem voorkomen. Bekijk ons filmpje met woordvoerder Bas de Wit. Heb je tips? Laat het ons weten?


Klik hier voor het filmpje.