Inschrijving Kadertraining 2023 geopend!

Inschrijving Kadertraining 2023 geopend!


VVD-leden kunnen zich tot uiterlijk zondagavond 23 oktober 2022 aanmelden voor de Kadertraining 2023. Download het aanmeldingsformulier via opleidingen.vvd.nl en stuur je aanmeldingsformulier naar haya@vvd.nl. 

Let op: er zijn selectiecriteria van toepassing! 


Voor meer informatie, ga naar: https://opleidingen.vvd.nl/nieuws/50773/inschrijving-kadertraining-2023-geopend.