Update coalitieonderhandelingen: inhoudelijke gesprekken starten

Dinsdag 9 mei 2023 hebben de informateurs Ankie Broekers-Knol en Bernt Schneiders hun verslag over de informatiefase uitgebracht. Hierin wordt geconcludeerd dat op basis van de gevoerde gesprekken tussen BBB, VVD, GroenLinks en PvdA de programmatische verschillen tussen de partijen overbrugbaar lijken. Het verslag is bijgevoegd.

VVD: onderhandelingen starten, VVD-geluid bewaken

De VVD-fractie onderschrijft deze conclusie en heeft daarom besloten de formatiefase in te gaan en de inhoudelijke onderhandelingen over een coalitieakkoord te starten. Hierbij zal de fractie ervoor waken dat het VVD-geluid voldoende zal doorklinken in het te bereiken akkoord.