VVD Noord-Holland tegen plaatsing windmolens Noorder-IJplas Amsterdam

“Als alles op het randje net wel of eigenlijk niet kan, past terughoudendheid”

Op 13 november 2023 hebben Provinciale Staten in meerderheid besloten dat de drie geplande windmolens in de Noorder-IJplas er niet kunnen komen. Dat betekent dat de provincie de gevraagde verklaring van geen bedenkingen niet gaat afgeven. Volgens de VVD zijn daar een aantal redenen voor, waaronder het effect op toekomstige woningbouw rondom het gebied, de afwijkingen ten opzichte van provinciaal beleid en het gebrek aan betrokkenheid van omwonenden en buurgemeenten. Energiewoordvoerder Bas de Wit: “Als alles op het randje net wel of eigenlijk niet kan, past terughoudendheid.”

In Provinciale Staten ontstond een levendig debat over de plaatsing van de drie windmolens, met uitgesproken voor- en tegenstanders. Veel omwonenden, maar ook buurgemeenten en initiatiefnemers hadden eerder al ingesproken bij een provinciale vergadering over dit beladen onderwerp. Hoewel de VVD voorstander is van meer duurzame energieopwekking in Noord-Holland en lokale initiatieven daartoe aanmoedigt, wogen andere argumenten zwaarder. Zo kon het project niet voldoen aan de beleidsvoorschriften van de provincie, met name over de ongelijke hoogte van de drie molens en het feit dat eigenlijk twee bestaande molens te dichtbij staan. “Onze fractie heeft bij dit project het gevoel dat een kind met figuurtjes aan het spelen is die in de kubus moeten, waar steeds de driehoek door het gat van het vierkant moet. En omdat het kind daarin niet weet te slagen, helpt de ouder door de figuurtjes kleiner te maken of de gaten in de kubus wat groter. Alles om het kind te laten slagen”, aldus een kritische De Wit. 

Volgens de VVD kun je op die manier niet omgaan met het woon- en leefklimaat van de mensen in de omgeving. Bovendien is bekend dat er in de komende jaren nog veel huizen gebouwd worden rondom de Noorder-IJplas. Het is onvoldoende duidelijk hoe toekomstige bewoners beschermd kunnen worden tegen de mogelijke overlast van de molens. Volgends de Wit doen de molens daarnaast afbreuk aan de kwaliteit van het aanwezige natuur- en recreatiegebied: “Picknicken met je rug tegen een windmolen is nu eenmaal niet een heel aantrekkelijk perspectief voor een warme zomermiddag. Er is nu al een tekort aan recreatiemogelijkheden nabij Amsterdam. Dan denken wij dat je daar beter geen molens kan neerzetten.”