Coalitie staat voor Regionale Energiestrategieën

De energietransitie kan niet stil komen te staan en is nodig om een stabiele energievoorziening voor de inwoners en bedrijven in onze provincie te kunnen waarborgen.

Daarom heeft de coalitie van BBB, VVD, GroenLinks en PvdA in Noord-Holland zich gecommitteerd aan de Regionale Energiestrategieën (RES’en).

Over specifiek het project windpark Noorder IJplas is het niet gelukt om tot overeenstemming te komen. Daar waren we ons van bewust bij het sluiten van dit coalitieakkoord.

We staan voor ons coalitieakkoord. De huidige aanpak in het kader van de Regionale Energiestrategieën wordt voortgezet. Het bod blijft daarbij leidend. De plaatsing van nieuwe zonneparken en windmolens hoort daar bij. We werken de voorkeursvolgorde uit in de vorm van een zonneladder en een windladder waarbij we oog hebben voor participatie, gezondheid en zorgvuldige inpassing.

Ingrid de Sain – BBB Noord-Holland

Klaas-Jeroen Terwal – VVD Noord-Holland

Anouk Gielen – GroenLinks Noord-Holland

Gert-Jan Leerink – PvdA Noord-Holland