VVD stelt schriftelijke vragen over de ontbinding van SolaRoad B.V.

 VVD stelt vragen over de ontbinding van SolaRoad B.V.

Per 31 december 2023 is SolaRoad B.V. ontbonden, zo hebben aandeelhouders TNO, Strukton en provincie Noord-Holland besloten. Het bedrijf ontwikkelt wegdek van zonnepanelen voor wegen en fietspaden om zo zonlicht op te vangen en om te zetten in elektriciteit. Al sinds 2014 werken de drie partners intensief samen aan het SolaRoad-project, dat haar eerste zonnepanelenfietspad in oktober van hetzelfde jaar aanlegde langs de N203 bij Krommenie. Sindsdien zijn er meerdere initiatieven van SolaRoad B.V. uitgevoerd, zoals een stuk busbaan in Spijkenisse en een fietspad in Maartensdijk.

SolaRoad B.V. blijkt niet winstgevend te krijgen

Al sinds de oprichting van de SolaRoad B.V. kent het initiatief tal van financiële problemen en technische mankementen, zoals waterlekkage en zonnepanelen die niet bestendig waren tegen vorst. Nu is dan het moment gekomen dat een streep wordt getrokken: er komt geen geld meer voor SolaRoad B.V., waardoor het bedrijf wordt gestopt. Wat betreft de VVD in Noord-Holland is het daarom nu tijd om de balans op te maken. Statenleden Jeroen Boer, Marianne Poot en Bas de Wit hebben dan ook veel vragen: “Wij willen weten hoeveel geld de provincie in totaal heeft geïnvesteerd in SolaRoad B.V. en wat daar nog van terugkomt. Daarnaast willen we weten waarom juist nu de stekker eruit wordt getrokken en niet, bijvoorbeeld, twee jaar geleden toen er voor het laatst extra geld is geïnvesteerd.”

Wat kan de provincie leren van de ervaringen met SolaRoad B.V.?

Daarnaast is de VVD benieuwd naar wat de provincie kan leren na 10 jaar betrokkenheid bij SolaRoad B.V. Energiewoord voerder De Wit ziet een belangrijke rol voor de provincie, maar vindt dat niet alle rollen de overheid passen: “Het is goed dat de provincie investeert in duurzame energieopwekking. Soms gaat dat goed, in dit geval niet. We willen weten wat de provincie kan leren, zodat bij volgende initiatieven meer rendement wordt gemaakt op het belastinggeld van onze inwoners. Wij vragen ons daarbij af of de provincie er goed aan doet om eigenaar van een bedrijf te zijn, of dat andere vormen van steun beter bij de overheid passen.”

Het college van Gedeputeerde Staten zal de vragen beantwoorden en circa medio februari haar antwoorden publiceren. Op basis van de antwoorden zal de VVD bekijken of aanvullende acties nodig zijn. 


In de bijlage zijn de ingediende schriftelijke vragen toegevoegd.

Vragen?

Neem contact op met Bas de Wit via witb@noord-holland.nl