Eerste succesvolle editie ‘Statenfractie in de regio’

Afgelopen zomer heeft de nieuwe Statenfractie in haar werkplan de ambitie uitgesproken meer de verbinding te zoeken met de gemeentelijke VVD-fracties en lokale netwerken in Noord-Holland. Zo is besloten om eens in de drie maanden de reguliere fractievergadering niet op het provinciehuis in Haarlem te laten plaatsvinden, maar in één van de negen regio’s die Noord-Holland rijk is. De eerste ‘Statenfractie in de regio’ vond plaats in het prachtige kantoor van Betty Blocks in Alkmaar. Met de hoge opkomst van VVD-raadsleden, commissieleden en bestuurders en de goede gesprekken die gevoerd zijn kan deze eerste editie een succes genoemd worden. Zo is er met de vertegenwoordigers uit Alkmaar, Dijk en Waard, Bergen, Heiloo en Castricum onder meer gesproken over de grote behoefte aan woningbouw in de regio Alkmaar, waarbij duidelijke voorbeelden werden gegeven over tegen welke provinciale belemmeringen projecten als Stompetoren-West en Zandzoom aanlopen. Dat voor alle nieuw te bouwen woningen en daardoor toenemende mobiliteit extra investeringen in de regionale infrastructuur nodig is, was iedereen het over eens. Niet alleen moet de ring van Alkmaar opgewaardeerd worden, ook de doorstroming en de verkeersveiligheid op de N9 en de N203 moeten verbeterd worden. Tot slot werden er zorgen gedeeld over de mogelijke komst van windmolens in het kassengebied Alton in Dijk en Waard en wat dit betekent voor de nabijgelegen woningen.

De Statenfractie bedankt alle aanwezigen voor hun waardevolle inbreng die ons goed van pas komt in ons Statenwerk en kijkt uit naar de volgende editie in de regio Kop van Noord-Holland!