Werkbezoek bij Tata Steel IJmuiden

Het is mooi om te zien dat Tata maatregelen treft om de stofoverlast en zware metalen (lood) bij de pelletfabriek met 80% te verminderen door "de grootste stofzuiger van Nederland" in werking te stellen. Ook gaan nieuwe hoge windschermen bijdragen aan de vermindering van verwaaiing van steenkoolstof. Daarmee worden beloftes uit Roadmap plus programma  nageleefd. Minder uitstoot, hergebruik van metalen en gezondere bedrijfsprocessen: voor de omwonenden, het milieu en de ontwikkeling van Tata een goede stap voorwaarts. De provinciale omgevingsdienst blijft de naleving van de milieuvoorschriften controleren. De VVD Noord-Holland blijft scherp op verduurzaming van de staalindustrie, een gezondere leefomgeving in de IJmond en behoud van (banen in) de basisindustrie. Politieke samenwerking op alle bestuursniveaus geeft duidelijke richting aan een gezonde toekomt voor ons allen. 


Nick Roosendaal