Verlagen eigen risico ganzenschade

De VVD-fractie van Noord-Holland is blij dat er een belangrijke stap is gezet in het ondersteunen van boeren in Noord-Holland. De aankondiging van het verminderen van het eigen risico van 20% naar 5% voor boeren bij ganzenoverlast is een welkome ontwikkeling, die een langverwachte financiële verlichting brengt voor de boeren en tuinders.  

Met het verlagen van het eigen risico erkennen we als VVD de uitdagingen waarmee boeren en tuinders dagelijks worden geconfronteerd. De schade aan gewassen en landbouwgronden heeft niet alleen een aanzienlijke financiële tol geëist, maar heeft soms ook geleid tot toenemende frustratie en stress onder onze hardwerkende boeren. Door een lager eigen risico bestaat dat de kans dat boeren zich meer gesteund en beschermd voelen. Dit kan weer leiden tot een grotere motivatie om extra maatregelen tegen ganzenoverlast te nemen.  

Als VVD blijven we ons inzetten voor beleid dat de belangen van de boeren en dieren behartigt en hun welzijn bevordert. We kijken er naar uit om verder te bouwen aan een sterke en veerkrachtige agrarische sector. 


Laura Ouderkerken - Woordvoerder Landelijk Gebied