Eerste Kamerfractie

De Volkspartij voor Vrijheid en Democratie is sinds 1948 vertegenwoordigd in de Eerste Kamer . De fractie heeft bij de verkiezingen van 2023 10 zetels behaald.

Deze tien mensen vertegenwoordigen de kiezers van de VVD in de Eerste Kamer.