Verenigingszaken

Hier vind je alle informatie van de VVD als vereniging. Zoals de besluiten van onze Algemene vergadering, moties, informatie over integriteit en onze huisstijl. Voor vragen over deze onderwerpen kan je contact opnemen met VVD Verenigingszaken via vereniging@vvd.nl.
https://www.vvd.nl/verenigingszaken/

Huisstijl

Download onze stylguide en het powerpoint-format onderaan deze pagina.
Om zo helder en duidelijk mogelijk stelling te kunnen nemen, heeft de VVD haar huisstijl hierop aangepast. Hiervoor zijn, naast wit, de bekende stevige kleuren oranje en blauw gebruikt en een stoer lettertype.
Download onze styleguide en het powerpoint-format onderaan deze pagina.

Kleurcodes
Om zo helder en duidelijk mogelijk stelling te kunnen nemen, heeft de VVD haar huisstijl hierop aangepast. Hiervoor zijn, naast wit, de bekende stevige kleuren oranje en blauw gebruikt en een stoer lettertype.

CMYK
Oranje – C0 M49 Y95 K0
Blauw – C100 M97 Y28 K12

RGB
Oranje – R250 G150 B0
Blauw – R10 G62 B117

 

WEB/HTML
Oranje – #FA9600
Blauw – #0A3E75

 

Word-sjablonen (persbericht, memo, agenda, etc.) zijn te downloaden via MijnVVD (alleen voor secretarissen van de lokale netwerken). Log daar in met uw lidnummer en wachtwoord. Klik op ‘Documenten’ en vervolgens op ‘Documenten van en voor lokaal netwerk’ daar vindt u het document: ‘Huisstijl sjablonen en lettertype’.

Dilemma Commissie

Nieuw integriteitsbeleid
De VVD staat voor een duidelijk en krachtig integriteitsbeleid. Leden en bestuurders met vragen en dilemma’s omtrent integriteit moeten altijd direct ergens terecht kunnen. Daarom heeft het Hoofdbestuur de Dilemma Commissie ingesteld.

De Commissie Integriteit zal zich gaan toeleggen op haar kerntaak: onderzoek doen naar, en oordelen over grote integriteitszaken. De vertrouwenspersonen blijven ook actief en zullen worden ingezet door Dilemma Commissie.

Bij vragen en dilemma’s omtrent integriteit kan u contact opnemen met de Dilemma Commissie. De Dilemma Commissie is bereikbaar per e-mail: dilemma@vvd.nl en telefoon: 070 361 30 50.

Mediation

In een grote politieke partij als de VVD zijn veel leden en bestuurders actief. Gezamenlijk wordt er optimistisch aan een liberaler Nederland gewerkt. Soms kunnen er echter tussen leden en/of bestuurders conflicten ontstaan, waar in de meeste gevallen zelfstandig snel een oplossing gevonden wordt.

Indien er binnen een lokaal netwerk of VVD-fractie een conflict is ontstaan tussen VVD-leden, kan het in sommige gevallen helpen om een mediator in te schakelen. Een mediator kan als onafhankelijk en neutraal persoon in het conflict bemiddelen en zal tot een oplossing proberen te komen die voor beide partijen acceptabel is.

Voor meer informatie over de mogelijkheden van mediation en het inschakelen van een mediator, kunt u een e-mail sturen naar vereniging@vvd.nl.