Talentmanagement

De VVD is altijd op zoek naar mensen die zich aangesproken voelen door het liberale gedachtegoed. D.m.v. de Permanente Scoutingscommissie (PSC) en diverse leergangen streven wij ernaar talent in te zetten ten dienste van het publiek belang.

De VVD is een partij van en voor mensen. De menselijke maat, de individuele capaciteiten en het vertrouwen in de eigen verantwoordelijkheid zijn leidend voor liberalen. De VVD is daarom altijd op zoek naar die mensen die zich aangesproken voelen door het liberale gedachtegoed en dit willen omzetten ten dienste van het publieke belang.

Hoewel carrièreplanning nadrukkelijk valt onder de eigen verantwoordelijkheid, wil dit niet zeggen dat dit niet ondersteund kan worden. Daarom heeft de VVD ervoor gekozen om talentmanagement hoog op de agenda te zetten. De VVD wil als intermediair fungeren tussen de individuele maatschappelijke betrokkenheid en het publieke belang. De VVD staat voor de juiste persoon op de juiste plaats in het belang van de publieke zaak!

Voor meer informatie over talentmanagement of vragen over uw mogelijkheden kunt u zich richten tot Ronald de Rooij.

Permanente Scoutingscommissie

De VVD heeft gekozen voor een meer structurele aanpak van de selectie en begeleiding van talent voor de Eerste Kamer, Tweede Kamer en het Europees Parlement. Hiertoe is de Permanente Scoutingscommissie (PSC) in het leven geroepen. Daarnaast voert de PSC oriënterende gesprekken met talent uit de partij, om zo een bijdrage te leveren aan optimale inzet van kennis en kunde binnen de partij.